Turkish Journal of Pathology - 1992; 8(1) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1992; 8(1) 1300-0705 January 1992 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[SILVER STAINING OF NUCLEOLAR ORGANIZER REGIONS IN GIANT-CELL TUMORS OF BONE AND CLINICAL CORRELATIONS]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=869 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 004 1992-01-01 002 Original Article <![CDATA[YUMUŞAK DOKU ADAMANTİNOMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=870 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 007 1992-01-01 005 Original Article <![CDATA[CLEAR CELL SARKOM (YUMUŞAK DOKU MALİGN MELANOMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=871 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 009 1992-01-01 007 Original Article <![CDATA[KEMİĞİN PRİMER KÜÇÜK HÜCRELİ TüMÖRLERİNDE HİSTOPATOLOJİK AYIRICI TANI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=872 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 012 1992-01-01 009 Original Article <![CDATA[İKTİYOZ VE MİTRAL STENOZU İLE BİRLİKTE OLAN BİR POLİARTERİTİS NODOSA VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=873 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 015 1992-01-01 013 Original Article <![CDATA[RETROPERİTONEAL KİSTİK LENFANGİOMA (İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=874 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 017 1992-01-01 016 Original Article <![CDATA[YAYGIN METASTAZLI BRONKİOLOALVEOLAR KARSİNOM (BİR OTOPSİ VAKASI)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=875 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 020 1992-01-01 018 Original Article <![CDATA[AKCİĞER KANSERİ HÜCRELERİNDE KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİYE BAĞLI SİTOLOJİK DEGİŞİKLİKLER (ÖN ÇALIŞMA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=876 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 022 1992-01-01 020 Original Article <![CDATA[14 YILDA İNCELENEN AKCİĞER, MEDİASTEN VE PLEVRAYA AİT 353 İZLENMİŞ TRANSTORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ (İİAB)'NİN KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=877 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 027 1992-01-01 023 Original Article <![CDATA[MEME KARSİNOMLARINDA MULTİFOKALİTE, MULTİSENTRİSİTE VE BİLATERALİTENİN MORFOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=878 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 031 1992-01-01 027 Original Article <![CDATA[İKİ SEKRETUAR KARSİNOM VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=879 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 033 1992-01-01 031 Original Article <![CDATA[MEMEDE KİTLE SAPTANMAYAN PAGET OLGUSU (MEMENİN PAGET HASTALIĞI-MALİGN MELANOM-BOWEN HASTALIĞI AYIRICI TANISINDA ENZİM, KONVANSİYONAL VE İMMUNHİSTOKİMYA TEKNİKLERİNİN KATKISI)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=880 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 037 1992-01-01 034 Original Article <![CDATA[METHYL GREEN PYRONIN YÖNTEMİ İLE İNTESTİNAL SİSTEMDE GANGLİON HÜCRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=881 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 039 1992-01-01 037 Original Article <![CDATA[THE CORRELATION BETWEEN HELICOBACTER PYLORI AND GASTRIC CARCINOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=882 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 043 1992-01-01 040 Original Article <![CDATA[TESTİSTE MATÜR KİSTİK TERATOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=883 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 045 1992-01-01 043 Original Article <![CDATA[BİR İNTRAKRANİAL MATÜR TERATOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=884 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 047 1992-01-01 045 Original Article <![CDATA[OVERİN SERÖZ VE MUSİNöZ EPİTELYAL TÜMÖRLERİNDE Ag-NOR YÖNTEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=885 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 051 1992-01-01 048 Original Article <![CDATA[PREEKLAMPSİDE UMBLİKAL KORDON DAMARLARINDAKİ HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=886 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 052 1992-01-01 051 Original Article <![CDATA[REPORTING OF CERVICAL- VAGINAL SMEAR DIAGNOSES: (CRITICAL EVALUATION OF CURRENT STATUS)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1369 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 054 1992-01-01 053 Original Article <![CDATA[BİR CHORİOCARCİNOMA VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1370 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 056 1992-01-01 054 Original Article <![CDATA[HYALİNOZİS CUTİS ET MUCOSAE (LİPOİDPROTEİNOZİS)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1371 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 058 1992-01-01 056 Original Article <![CDATA[PROLİFERE TRİKOLEMMAL TÜMÖR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1372 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 060 1992-01-01 058 Original Article <![CDATA[KOROİDEA MALİGN MELANOMLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ (İİAB)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1373 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 064 1992-01-01 061 Original Article <![CDATA[KALSİFİYE EPİTELYAL ODONTOJENİK TÜMÖR (PİNDBORG TÜMÖRÜ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1374 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 066 1992-01-01 065 Original Article <![CDATA[TİMUS VE AKSİDENTAL ATROFİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1375 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 070 1992-01-01 067 Original Article <![CDATA[HOLOACARDİUS ACEPHALUS BİR OLGU BİLDİRİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1376 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 072 1992-01-01 071 Original Article <![CDATA[RENAL ANJİOMYOLİPOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1377 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 074 1992-01-01 072 Original Article <![CDATA[MİDE MUKOZASINDA İNTESTİNAL METAPLAZİ (İM)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1378 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 078 1992-01-01 075 Original Article <![CDATA[MESANE'NİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1379 1992-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 8 080 1992-01-01 079 Original Article