Turkish Journal of Pathology - 1992; 8(2) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1992; 8(2) 1300-0705 May 1992 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[Ag-NOR SAYI VE DAĞILIM FARKLILIKLARININ NEDENLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=887 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 007 1992-05-01 002 Original Article <![CDATA[KEMİK DEKALSİFİKASYONUNDAN MİKRO-DALGA IŞINLAMA YÖNTEMİ+]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=888 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 010 1992-05-01 007 Original Article <![CDATA[RENAL ANGIYOMYOLIPOM (11 OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELEMESİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=889 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 015 1992-05-01 011 Original Article <![CDATA[İNMEMİŞ TESTİSLERDE HİSTOPATOLOJiK DEĞİŞİKLİKLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=890 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 017 1992-05-01 015 Original Article <![CDATA[MALİGN OVER TÜMÖRLERİNDE UZAK METASTAZLARIN ORTAYA ÇIKIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=891 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 022 1992-05-01 018 Original Article <![CDATA[TUBA UTERİNANIN BİLATERAL PROLİFERATİF EPİTELiAL LEZYONU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=892 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 024 1992-05-01 022 Original Article <![CDATA[ENDOMETRİAL HİPERPİLAZİLİ Üç VAKANIN IŞIK VE ELEKTRON MiKROSKOPİK DÜZEYDE DEĞERLENDİRiLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=893 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 025 1992-05-01 024 Original Article <![CDATA[SERVİKAL SMEAR'LERDE YANILIŞ NEGATİF SONUÇLAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=894 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 028 1992-05-01 026 Original Article <![CDATA[MEME LEZYONLARININ İMPRİNT VE SCRAPE STOLOJİ METODLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=895 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 031 1992-05-01 028 Original Article <![CDATA[MEMEDE OSTEOKLAST TİPİ DEV HÜCRELİ METAPLASTİK KARSİNOMA OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=896 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 032 1992-05-01 031 Original Article <![CDATA[TİMUS TÜMÖRLERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSi İLE TANI (8 TİM0MA VAKASI ÜZERİNDE SİTOLOJİK İNCELEME)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=897 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 035 1992-05-01 033 Original Article <![CDATA[SPLENOGONADAL FÜZYON]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=898 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 038 1992-05-01 036 Original Article <![CDATA[BİR OLGU NEDENİYLE ANGİOİMMUNOBLASTİK LENFADENOPATİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=899 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 040 1992-05-01 038 Original Article <![CDATA[LENF DÜĞÜMÜ LEZYONLARINDA SİTOLOJİK BULGULARIN DOKUNDURMA PREPARATLARLIN (İMPRİNT) HİSTOLOJİK KESİTLER İLE BİRLİKTE İNCELENEREK DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=900 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 043 1992-05-01 040 Original Article <![CDATA[A CASE OF LARYNGEAL LEIOMYOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=901 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 044 1992-05-01 044 Original Article <![CDATA[AKCİĞER HASTALIKLARININ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON YÖNTEMİ (SON ON YILDA, 907 VAKA ÜZERİNDE SİTOPATOLOJİK ANALİZ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=902 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 049 1992-05-01 045 Original Article <![CDATA[KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=903 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 053 1992-05-01 049 Original Article <![CDATA[TüBERKÜLOZ VE MALİGN ORİJİNLİ PLEVRA SIVILARININ AYIRICI TANISINDA KAN HÜCRELERİNİN SİTOLOJİK DEĞERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=904 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 056 1992-05-01 053 Original Article <![CDATA[GLOMUS TUMOR OF THE STOMACH]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=905 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 058 1992-05-01 057 Original Article <![CDATA[DENEYSEL A HİPERVİTAMİNOZUNDA KARACİĞERDEKİ HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=906 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 060 1992-05-01 058 Original Article <![CDATA[ALVEOLER SOFT PART SARKOMA (HİSTOKİMYASAL VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=907 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 062 1992-05-01 061 Original Article <![CDATA[FRONTAL KEMİKTE BENİGN OSTEOBLASTOMA (OLGU SUNUSU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=908 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 064 1992-05-01 063 Original Article <![CDATA[AMPUTASYONDAN 7 YIL SONRA AKCİĞER METASTAZI VE 10 YIL SONRA SÜRRENAL METASTAZI GELİŞMİŞ BİR OSTEOSARKOM VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=909 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 066 1992-05-01 065 Original Article <![CDATA[ANEURYSMAL BONE CYST OF THE MAXİLLA REPORT OF A CASE]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=910 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 069 1992-05-01 067 Original Article <![CDATA[JUVENILE APONEUROTIC FIBROMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=911 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 071 1992-05-01 070 Original Article <![CDATA[PROLİFERATİF MİYOZİTİS]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=912 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 073 1992-05-01 072 Original Article <![CDATA[TİROOLOSSAL DUKTUS KİSTİNDEN GELİŞMİŞ PAPİLLER KARSİNOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=913 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 075 1992-05-01 073 Original Article <![CDATA[NONSPESİFİK AORTOARTERİTİS (BİR OLGU NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=914 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 078 1992-05-01 075 Original Article <![CDATA[HASHİMOTO TİROİDİTLİ VAKALARIMIZIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=915 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 081 1992-05-01 078 Original Article <![CDATA[MEZENTER'DE LOKALİZE LEİOMYOSARKOM (LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE BİR VAK'ANIN TAKDİMİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=916 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 083 1992-05-01 081 Original Article <![CDATA[AKTİNOMİKOZİS-TANISAL KISTASLARI VE YEDİ OLGUNUN İRDELENMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=917 1992-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 8 087 1992-05-01 084 Original Article