Turkish Journal of Pathology - 1993; 9(1) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1993; 9(1) 1300-0705 January 1993 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[KEMİK İLİĞİ İNFİLTRASYONU GÖSTEREN NON HODGKİN HABİS LENFOMALARDA KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ARAŞTIRMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=918 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 005 1993-01-01 002 Original Article <![CDATA[KEMİK İLİĞİNİN GRANÜLOMATÖZ LEZYONLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=919 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 007 1993-01-01 005 Original Article <![CDATA[SERÖZ SIVILARDA REAKTİF, MALİGN MEZOTELYAL VE MALİGN EPİTELYAL HÜCRELERİN Ag-NOR YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=920 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 015 1993-01-01 009 Original Article <![CDATA[KRONiK NONSPESİFİK ENDOMETRİTLER İLE HİpERPLAZİLERİN İLİŞKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=921 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 018 1993-01-01 015 Original Article <![CDATA[PATHOLOGİCAL FINDINGS IN EXPERIMENTAL AFLATOKİCOSİS IN CHIKS]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=922 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 022 1993-01-01 019 Original Article <![CDATA[SÜT DİŞİ PULPASININ LENF DAMARLARININ İNCELENMESİ (HİSTOKİMYASAL BİR ÇALIŞMA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=923 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 025 1993-01-01 023 Original Article <![CDATA[SAFRA KESESİ KARSİNOMLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=924 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 027 1993-01-01 026 Original Article <![CDATA[İNCE BARSAK VE PERİAMPULLER BÖLGE TÜMÖRLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=925 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 032 1993-01-01 027 Original Article <![CDATA[LARENGEAL NODÜLLERDE HİSTOPATOLOJİ VE ETYOPATOGENEZ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=926 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 036 1993-01-01 033 Original Article <![CDATA[ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KSANTOGRANULOMATÖZ PYELONEFRİT: 6 OLGU BİLDİRİMİ VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=927 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 042 1993-01-01 037 Original Article <![CDATA[FORMALDEHİT SOLUYAN SIÇANLARDA GÖRÜLEN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=928 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 047 1993-01-01 042 Original Article <![CDATA[FARE UTERUS VE OVERLERİNE PRENATAL ETİNİL ESTRADİOL TEDAVİSİNİN ETKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=929 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 049 1993-01-01 047 Original Article <![CDATA[LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİS (LHH) (BİR OLGU NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=930 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 053 1993-01-01 049 Original Article <![CDATA[PRİMER KEMİK LENFOMASI: Bir olgu sunumu]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=931 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 056 1993-01-01 053 Original Article <![CDATA[BİR ANJİOFOLLİKÜLER LENF DÜGÜMÜ HİpERPLAZİSİ (CASTLEMAN HASTALIĞI) VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=932 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 059 1993-01-01 057 Original Article <![CDATA[BİR ADULTGAUCHER HASTALIĞI VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=933 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 061 1993-01-01 059 Original Article <![CDATA[NAZOFARENKS KARSİNOMUNUN ÜRETER METASTAZI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=934 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 063 1993-01-01 062 Original Article <![CDATA[2 OLFAKTÖR NÖROBLASTOMA OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=935 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 066 1993-01-01 063 Original Article <![CDATA[TRİKÜSPİD KAPAK VE PATOLOJİK SPEKTRUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=936 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 069 1993-01-01 066 Original Article <![CDATA[KALP TUTULUMU GÖSTEREN DUCHENNE TİPİ MUSKULER DİSTROFİ (Bir Otopsi Olgusu)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=937 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 072 1993-01-01 069 Original Article <![CDATA[PRİMER PULMONER RABDOMYOSARKOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=938 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 074 1993-01-01 072 Original Article <![CDATA[İNTRAVASKÜLER PAPİLLER ENDOTELİAL HİPERPLAZİ: BİR OLGU VE AYIRICI TANI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=939 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 077 1993-01-01 075 Original Article <![CDATA[TEKRARLAYAN MEKANİK İKTERLE SEYREDEN SAFRA KESESİNİN DİFFÜZ İN SİTU PAPİLLER KARSİNOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=940 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 079 1993-01-01 077 Original Article <![CDATA[İKİ RENAL HİPODİSPLAZİ OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=941 1993-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 9 080 1993-01-01 079 Original Article