Turkish Journal of Pathology - 1993; 9(2) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1993; 9(2) 1300-0705 May 1993 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[KARACİĞER TRANSPLANTASYONU PATOLOJİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=942 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 006 1993-05-01 004 Original Article <![CDATA[MEME LEZYONLARININ TANISINDA İİAB YÖNTEMiNiN YERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=943 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 009 1993-05-01 007 Original Article <![CDATA[ENDOMYOKARDİYAL BİOPSİ, KLİNİKTEKİ YERİ VE SONUÇLARIMIZ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=944 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 012 1993-05-01 009 Original Article <![CDATA[153 HODGKİN DIŞI LENFOMA VAKASINDA GÖZLENEN KLİNİK TABLO, LABORATUAR BULGULARI VE HİSTOPATOLOJİK TANI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=945 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 015 1993-05-01 013 Original Article <![CDATA[HODGKİN DIŞI LENFOMALI 153 HASTADA TEDAVİ SONUÇLARI, PROGNOZ VE SÜRVİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=946 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 017 1993-05-01 015 Original Article <![CDATA[MESANENİN NEFROJENİK ADENOMU (7 Vakanın histopatolojik ye klinik özellikleri, 1 Vakada elektronmikroskop inceleme)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=947 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 020 1993-05-01 018 Original Article <![CDATA[İSTANBUL VE ÇEVRESİNDEKİ KESİLEN BOĞALARIN EKLENTİ ÜREME BEZLERİ ÜZERİNDE ANATOMO-HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=948 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 025 1993-05-01 021 Original Article <![CDATA[SİKLOSPORİN FARE BÖBREĞİNDE OLUŞTURDUĞU HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=949 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 028 1993-05-01 026 Original Article <![CDATA[YUMUŞAK DOKU SARKOMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZLEMCİLER ARASINDAKİ UYUM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=950 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 031 1993-05-01 029 Original Article <![CDATA[TİROİD LEZYONLARINDA İNCE İGNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN YERİ: İSKANDİNAV MODELİ VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=951 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 034 1993-05-01 031 Original Article <![CDATA[OVERİN SEYREK GÖRÜLEN ADENOFİBROMATÖZ TÜMÖRLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=952 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 036 1993-05-01 034 Original Article <![CDATA[SOLİTER BENİGN FİBROZ MEZOTELYOMALAR (İki olgu nedeni ile)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=953 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 040 1993-05-01 037 Original Article <![CDATA[KALKANEUS YERLEŞİMLİ OSTEOKLASTİK TİPTE DEV HÜCRELERDEN ZENGİN OSTEOSARKOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=954 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 042 1993-05-01 040 Original Article <![CDATA[KEMİKTE AMİLOİD BİRİKİMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=955 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 044 1993-05-01 042 Original Article <![CDATA[ÇİZGİLİ KAS DOKUSU YERLEŞİMLİ PRİMER LENFOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=956 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 046 1993-05-01 045 Original Article <![CDATA[EPİTELİOİD HEMANGİOENDOTELİOMA: BİR OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=957 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 047 1993-05-01 046 Original Article <![CDATA[PERSİSTENT HYPERPLASTİC PRİMARY VİTREOUS (PHPV) VE RETİNAL DYSPLASİA (Olgu Sunusu)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=958 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 049 1993-05-01 048 Original Article <![CDATA[TİPİ GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI (BİR VAKA NEDENİ İLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=959 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 054 1993-05-01 050 Original Article <![CDATA[SUPRATENTORİAL-İNFRATENTORİAL VE SPİNAL YAYILIMLI EPENDİMOM (Bir Olgu Bildirimi)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=960 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 054 1993-05-01 052 Original Article <![CDATA[GİNGİVO-BUKKAL SULKUSTA PAPİLLER ADENOKARSİNOMA OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=961 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 056 1993-05-01 054 Original Article <![CDATA[BİR İDİOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=962 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 058 1993-05-01 056 Original Article <![CDATA[RETROPERİTONEAL FİBROZİS]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=963 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 060 1993-05-01 059 Original Article <![CDATA[ÇİFT SPiNAL KORD TUMORU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=964 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 062 1993-05-01 061 Original Article <![CDATA[FRONTAL EPiDERMOİD KİST OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=965 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 065 1993-05-01 063 Original Article <![CDATA[BİR-PRİMER NAZAL TÜBERKÜLOZ-OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=966 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 067 1993-05-01 066 Original Article <![CDATA[BİR UMBLİKAL ENDOMETRİOSİS OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=967 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 069 1993-05-01 067 Original Article <![CDATA[TİROİD FİBROSARKOMU (BİR OLGU NEDENİ İLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=968 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 072 1993-05-01 070 Original Article <![CDATA[HÜCRE SİKLÜSÜNÜN MOLEKÜLER DÜZENLENİMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=969 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 076 1993-05-01 073 Original Article <![CDATA[MESANE TÜMÖRLERİNDE SİTOLOJİK TANININ YARARLARI VE SINIRLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=970 1993-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 9 078 1993-05-01 076 Original Article