Turkish Journal of Pathology - 1994; 10(1) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1994; 10(1) 1300-0705 January 1994 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[ANGİOMYOLİPOM (18 VAKANIN HİSTOPATOLOJiK DEĞERLENDİRİLMESİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=971 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 005 1994-01-01 003 Original Article <![CDATA[RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTOPERATİF DÖNEMDE İDRAR SİTOLOJİSİ BULGULARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=972 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 008 1994-01-01 005 Original Article <![CDATA[İNTRAKRANİYAL DEV HÜCRELİ TÜMÖRLERDE BİYOLOJİK İŞARETLEYİCİ OLARAK "NUCLEOLAR ORGANIZER REGION" (AgNOR)'IN]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=973 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 010 1994-01-01 008 Original Article <![CDATA[FOLLİKÜLER LENFOMALARIN FOLLİKÜLER HİPERPLAZİLERDEN AYRIMINDA Ag-NOR YÖNTEMİNİN DEĞERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=974 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 013 1994-01-01 011 Original Article <![CDATA[AKUT LÖSEMİ VE HODGKİN LENFOMALI ÇOCUKLARDA DİŞETİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJiK DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=975 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 015 1994-01-01 013 Original Article <![CDATA[MİDE VE KOLON TÜMÖRLERİNDE TRANSABDOMİNAL İİAB İLE ENDOSKOPİK BİYOPSİSİNİN TANI DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=976 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 017 1994-01-01 016 Original Article <![CDATA[MEMENİN İYİ VE KÖTÜ HUYLU LEZYONLARININ AYIRIMINDA FİZİK MUAYENE VE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN YERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=977 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 019 1994-01-01 018 Original Article <![CDATA[MÜSİNÖZ OVER NEOPLAZMLARINDA İNTESTİNAL VE ENDOKRİN FARKLILAŞMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1363 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 022 1994-01-01 020 Original Article <![CDATA[KERATOAKOANTOM VE İYİ DİFERANSİYE YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMUN AYIRICI TANISINDA AgNOR YÖNTEMİNİN YERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1364 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 025 1994-01-01 022 Original Article <![CDATA[BALGAMDA RADYOTERAPİYE BAĞLI HÜCRESEL DEGİŞİKLİKLER (TEDAVİNİN İZLENMESİNDE YARARLI OLABİLİR Mİ?)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=978 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 027 1994-01-01 025 Original Article <![CDATA[KRONİK ALKOLİZMDE KARACİĞER, KAS VE SİNİR PATOLOJİLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=979 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 031 1994-01-01 028 Original Article <![CDATA[DENEYSEL E.COLİ SEPSİSİNDE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE ANTİPİRETİK TEDAVİ İLE İLİŞKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=980 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 033 1994-01-01 031 Original Article <![CDATA[BAŞ-BOYUN BÖLGESİNİN SİNOVYAL SARKOMLARI (3 VAKADA HİSTOKİMYASAL, İMMÜNHİSTOKİMYASAL VE ULTRASTRÜKTÜREL İNCELEME)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=981 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 037 1994-01-01 033 Original Article <![CDATA[SİTOLOJİK OLARAK TANI KONULAN İYİ DİFERANSİYE PAPİLLER MEZOTELYOMA VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=982 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 040 1994-01-01 037 Original Article <![CDATA[MEMENİN PRİMER OSTEOSARKOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=983 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 042 1994-01-01 040 Original Article <![CDATA[MEME YERLEŞİMLİ DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=984 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 044 1994-01-01 042 Original Article <![CDATA[MALİGN CYSTOSARCOMA PHYLLODES (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=985 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 046 1994-01-01 045 Original Article <![CDATA[DEV HÜCRELİ ARTERİT (KADIN GENİTAL SİSTEM VE TEMPORAL ARTER YERLEŞİMLİ BİR VAKA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=986 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 049 1994-01-01 047 Original Article <![CDATA[DEV HÜCRELİ MURAL NODÜLÜ BULUNAN OVERİN MÜSİNÖZ KİSTADENOKARSİNOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=987 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 051 1994-01-01 050 Original Article <![CDATA[OVERDE YOĞUN KALSİFİKASYON VE OSSİFİKASYON GÖSTEREN BİR FİBROTEKOMA VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=988 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 053 1994-01-01 051 Original Article <![CDATA[ENDOMETRİUMDA HOMOLOG PATERNLİ MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=989 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 055 1994-01-01 054 Original Article <![CDATA[PARİETAL KEMİK YERLEŞİMLİ EWİNG SARKOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=990 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 058 1994-01-01 056 Original Article <![CDATA[PRİMER KEMİK KİST HİDATİĞİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=991 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 060 1994-01-01 059 Original Article <![CDATA[UNİNODÜLER TOKSİK GUATR'DA NODÜLSÜZ LOBDA OCCULT KARSİNOM (İKİ OLGU NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=992 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 062 1994-01-01 061 Original Article <![CDATA[TİROİDDE ANAPLASTİK KARSİNOMA (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=994 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 064 1994-01-01 063 Original Article <![CDATA[PULMONER BLASTOM (OTOPSİ VAKASINDA HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL İNCELEME)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=995 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 067 1994-01-01 065 Original Article <![CDATA[PULMONER KARSİNOSARKOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=996 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 070 1994-01-01 068 Original Article <![CDATA[REKÜRREN OLİGODENDROGLİOMA; MALİGN OLİGODENDROGLİOMA VE GLİOBLASTOMA MULTİFORME DÖNÜŞÜMÜ OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=997 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 073 1994-01-01 071 Original Article <![CDATA[KONGENİTAL ORBİTAL TERATOM: BİR VAKA BİLDİRİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=998 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 074 1994-01-01 073 Original Article <![CDATA[PNEUMATOSIS CYSTOIDES INTESTINALIS (KARIN DUVARI İÇ YÜZEYİNE YAYILIM GÖSTEREN BİR OLGU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=999 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 076 1994-01-01 075 Original Article <![CDATA[SUBMENTAL LENFADENOPATİ İLE PREZANTE OLAN BİR AKTİNOMİKOZİS VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1000 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 078 1994-01-01 077 Original Article <![CDATA[MÜNEVVER YENERMAN'IN GENEL PATOLOJİ KITABININ 3. BASKISI NEDENİYLE]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1001 1994-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 10 1994-01-01 079 Original Article