Turkish Journal of Pathology - 1994; 10(2) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1994; 10(2) 1300-0705 May 1994 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[PROSTAT LEZYONLARININ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN YERİ (165 vakada iğne biyopsisi ile karşılaştırmalı çalışma)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1002 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 005 1994-05-01 004 Original Article <![CDATA[PROSTAT İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNDE AgNOR TEKNİĞİNİN DEĞERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1003 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 007 1994-05-01 006 Original Article <![CDATA[RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE TÜMÖR VOLÜM TAYİNİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1004 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 010 1994-05-01 008 Original Article <![CDATA[PROSTATIN BENİGN VE MALİGN LEZYONLARI (840 OLGUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1005 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 012 1994-05-01 011 Original Article <![CDATA[RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE PROSTATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ (PIN) VE DİĞER EPİTELYAL LEZYONLAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1006 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 015 1994-05-01 013 Original Article <![CDATA[PROSTAT KARSİNOMLARI VE ÇEVRE PROSTAT DOKUSUNDAKİ PREKANSERÖZ DEĞİŞİKLİKLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1007 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 017 1994-05-01 015 Original Article <![CDATA[PROSTAT LEZYONLARINDA MÜSİN HİSTOKİMYASININ TANISAL DEĞERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1008 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 019 1994-05-01 017 Original Article <![CDATA[PROSTAT LEZYONLARINDA MÜSİN HİSTOKİMYASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1365 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 021 1994-05-01 020 Original Article <![CDATA[PROSTAT KANSERLERİNDE MÜSİN SEKRESYONU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1366 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 022 1994-05-01 021 Original Article <![CDATA[RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDEKİ TÜMÖR OOKUSUNUN İMMÜNHİSTOKİMYASAL SPEKTRUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1009 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 024 1994-05-01 023 Original Article <![CDATA[RADİKAL PROSTATEKTOMİLERDE NÖROENDOKRİN DİFERANSİYASYON (ÖN ÇALIŞMA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1010 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 026 1994-05-01 025 Original Article <![CDATA[PROSTAT KARSİNOMUNDA NÖROENDOKRİN HÜCRELER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1011 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 028 1994-05-01 027 Original Article <![CDATA[PROSTAT KARSİNOMUNDA BAZAL MEMBRANLARIN DAĞILIMI (ÖN ÇALIŞMA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1012 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 030 1994-05-01 029 Original Article <![CDATA[PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA İNTRALUMİNAL KRİSTALLOİDLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1013 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 032 1994-05-01 031 Original Article <![CDATA[BENİGN VE MALİGN PROSTAT HASTALIKLARINDA METAKROMAZİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1014 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 035 1994-05-01 033 Original Article <![CDATA[GRADE 1 DEĞİŞİCİ HÜCRELİ MESANE KANSERLERİNDE ÜRİNER SİTOLOJİNİN TANISAL DEĞERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1015 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 038 1994-05-01 036 Original Article <![CDATA[PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA HİSTOKİMYASAL NİTELİKLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1016 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 040 1994-05-01 039 Original Article <![CDATA[DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA MUKOİD SİTOPLAZMİK İNKLÜZYONLAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1017 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 042 1994-05-01 041 Original Article <![CDATA[TRANSİZYONEL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA İNTRAEPİTELYAL MÜSİN DAĞILIMININ PROGNOSTİK DEĞERİ (ÖN ÇALIŞMA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1018 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 044 1994-05-01 043 Original Article <![CDATA[YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLÜ 33 HASTADA PROFİLAKTİK İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMASI SONUÇLARININ KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1019 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 047 1994-05-01 045 Original Article <![CDATA[MESANENİN YÜZEYEL DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KANSERLERİNDE İNTRAVEZİKAL THIO-TEPA VE BACILLUS CALMETTE-GUERIN (BCG) TEDAVİSİ SONRASI HASTA TAKİBİNDE İDRAR SİTOLOJİSİNİN YERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1020 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 050 1994-05-01 047 Original Article <![CDATA[ÇOCUKLUK ÇAĞI MESANE RABDOMYOSARKOMLARINDA TROPONİNT]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1021 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 051 1994-05-01 050 Original Article <![CDATA[25 RADİKAL VE 20 TOTAL SİSTEKTOMİ MATERYALİNDE HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1022 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 054 1994-05-01 052 Original Article <![CDATA[TESTİKÜLER PATOLOJİ DÜŞÜNÜLMEYEN 380 OLGUNUN TESTİSİNDE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN EYALANSI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1023 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 057 1994-05-01 054 Original Article <![CDATA[TESTİS ÜZERİNE MORFOMETRİK BİR ARAŞTIRMA: DEĞİŞİK YAŞ GRUPLARINA AİT 300 ADET TESTİSİN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1024 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 060 1994-05-01 058 Original Article <![CDATA[TESTİKÜLER PATOLOJİSİ BİLİNMEYEN 380 OLGUDAN ALINAN TESTİSLERDE CARCİNOMA IN SITU (CIS) DİĞER TÜMÖRLERİN PREYALANSININ ARAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1025 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 062 1994-05-01 060 Original Article <![CDATA[ÇOCUKTA HIZLI FATAL SEYİR GÖSTEREN PURE YOLK SAC TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1026 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 065 1994-05-01 063 Original Article <![CDATA[MATÜR GÖRÜNÜMDE METASTAZ YAPAN TERATOKARSİNOM OLGULARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1027 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 067 1994-05-01 065 Original Article <![CDATA[TESTİSTE EPİDERMOİD KİST (İKİ OLGU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1028 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 069 1994-05-01 067 Original Article <![CDATA[TESTİSİN PRİMER LEİOMYOSARKOMU (BİR OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1029 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 070 1994-05-01 069 Original Article <![CDATA[RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA EŞLİK EDEN SARKOİD BENZERİ DOKU REAKSİYONU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1030 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 072 1994-05-01 071 Original Article <![CDATA[AYNI BÖBREKTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM YE TRANSİSYONAL HÜCRELİ KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1031 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 074 1994-05-01 073 Original Article <![CDATA[WİLMS TÜMÖRÜ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1032 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 077 1994-05-01 075 Original Article <![CDATA[BÖBREK TRANSPLANTASYON VAKASINDA MUKORMİKOZİS]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1033 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 079 1994-05-01 078 Original Article <![CDATA[KADIN GENİTAL SİSTEMİNİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1034 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 082 1994-05-01 079 Original Article <![CDATA[BİR ENDOSERYİKAL İN SİTU ADENOKARSİNOM VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1035 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 084 1994-05-01 082 Original Article <![CDATA[MEMENİN İNVAZİV LOBÜLER KARSİNOMLARINDA ALT TİPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1036 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 087 1994-05-01 085 Original Article <![CDATA[MULTİPL ANOMALİLİ BİR OTOPSİ VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1037 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 089 1994-05-01 088 Original Article <![CDATA[İĞSİ HÜCRELİ HEMANGİOENDOTELYOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1038 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 091 1994-05-01 089 Original Article <![CDATA[HEMANGİOPERİSTOMA 10 Vakada Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal, AgNOR Yöntemleri ile İnceleme)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1039 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 094 1994-05-01 092 Original Article <![CDATA[İNTRAOKÜLER OSTEOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1040 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 096 1994-05-01 095 Original Article <![CDATA[BİR SPİNAL KORD EPANDİMAL KİSTİ (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1041 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 098 1994-05-01 097 Original Article <![CDATA[PERİFERİK SİNİR PATOLOJİLERİNDE AgNOR YÖNTEMİNİN ÖNEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1042 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 099 1994-05-01 098 Original Article <![CDATA[ANJİOTROPİK LENFOMA: BİR OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1043 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 102 1994-05-01 100 Original Article <![CDATA[KROMOBLASTOMİKOZİS: BİR OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1044 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 104 1994-05-01 102 Original Article <![CDATA[HELİCOBACTER PYLORİ YE GASTRODUODENAL HASTALIKLAR: 74 ENDOSKOPİK BİOPSİ MATERYALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1045 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 106 1994-05-01 104 Original Article <![CDATA[ŞEFFAF HÜCRELİ KARSİNOMLA KOMPLİKE POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1046 1994-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 10 108 1994-05-01 107 Original Article