Turkish Journal of Pathology - 1995; 11(1) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1995; 11(1) 1300-0705 January 1995 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[CISPLATIN'IN TESTİS DOKUSUNA ETKİSİ: ULTRASTRÜKTÜREL VE BİYOKİMYASAL BİR ÇALIŞMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1047 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 009 1995-01-01 005 Original Article <![CDATA[ETANOLÜN SIÇAN TESTİSİ VE FERTİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1048 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 013 1995-01-01 010 Original Article <![CDATA[HCV VE HBV KRONİK HEPATİTLERİ ARASINDAKİ HİSTOLOJİK FARKLILIKLAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1049 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 015 1995-01-01 013 Original Article <![CDATA[MEME İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNDE SİTOLOJİK KRİTERLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1050 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 019 1995-01-01 016 Original Article <![CDATA[PROSTATIN KARSİNOMLARI VE PREKANSERÖZ LEZYONLARINDA AgNOR YÖNTEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1051 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 022 1995-01-01 019 Original Article <![CDATA[MALİGN VE BENİGN MEME LEZYONLARINDA AgNOR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1052 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 024 1995-01-01 022 Original Article <![CDATA[ENDOMETRİAL KARSİNOMLARDA OVARİUM YÜZEY EPİTELİNİN HİPERPLASTİK VE METAPLASTİK LEZYONLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1053 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 027 1995-01-01 025 Original Article <![CDATA[TÜBERKÜLOZ ZEMİNİNDE YERLEŞEN PULMONER ASPERGİLLOMA (11 olgu nedeni ile)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1054 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 031 1995-01-01 028 Original Article <![CDATA[LİPOSARKOM: 138 VAKADA HİSTOPATOLOJİK, HİSTOKİMYASAL VE İMMUNHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1055 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 036 1995-01-01 032 Original Article <![CDATA[LİPOSARKOM (5 vakada ultrastrüktürel inceleme)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1056 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 039 1995-01-01 036 Original Article <![CDATA[PSORİAZİS'DE MAST HÜCRELERİNİN ROLÜ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1057 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 042 1995-01-01 039 Original Article <![CDATA[BİR MAL DE MELEDA OLGUSU KLİNİK, HİSTOPATOLOJİK VE ULTRASTRÜKTÜREL İNCELEME]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1058 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 047 1995-01-01 043 Original Article <![CDATA[İNFANTLARIN GÖGÜS DUYARI HAMARTOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1059 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 049 1995-01-01 047 Original Article <![CDATA[NADİR GÖRÜLEN BİR MALFORMASYON SENDROMU: "SCHISIS ASSOCIATION"]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1060 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 050 1995-01-01 049 Original Article <![CDATA[TEK TARAFLI İNMEMİŞ TESTİSTE YAYGIN KARSİNOMA İN SİTU: VAKA TAKDİMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1061 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 052 1995-01-01 051 Original Article <![CDATA[TALASEMİLİ BİR HASTAMIZDA YERSİNİA ENTEROCOLİTİCA'YA BAĞLI GELİŞEN PSÖDOAPANDİSİT OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1062 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 055 1995-01-01 053 Original Article <![CDATA[SARKOİDOZ TANISI KONULMUŞ BİR HASTADA GELİŞEN HODGKİN HASTALIĞI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1063 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 057 1995-01-01 055 Original Article <![CDATA[TRAKEANIN MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1064 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 058 1995-01-01 057 Original Article <![CDATA[LARENKSİN KARSİNOİD TÜMÖRÜ (Bir vaka nedeniyle)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1065 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 060 1995-01-01 059 Original Article <![CDATA[JUVENİL GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖR (Bir vaka takdimi)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1066 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 062 1995-01-01 061 Original Article <![CDATA[KSANTOGRANÜLOMATÖZ KOLESİSTİTİS]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1067 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 063 1995-01-01 063 Original Article <![CDATA[PAROSTEAL OSTEOSARKOM (Bir olgu nedeniyle)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1068 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 065 1995-01-01 064 Original Article <![CDATA[MEMEDE BİR HEMANGİOPERİSTOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1069 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 067 1995-01-01 066 Original Article <![CDATA[YANIĞA BAĞLI ÖLÜMLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1070 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 070 1995-01-01 068 Original Article <![CDATA[PROSTATIN PREKANSERÖZ LEZYONLARI: ADENOZİS (ATİPİK ADENOMATÖZ HİPERPLAZİ) VE DİSPLAZİ (PIN)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1071 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 071 1995-01-01 070 Original Article <![CDATA[KARACİĞER TRANSPLANTASYONU HİSTOPATOLOJİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1072 1995-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 11 080 1995-01-01 072 Original Article