Turkish Journal of Pathology - 1995; 11(2) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1995; 11(2) 1300-0705 May 1995 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[APPENDİKS KÖKENLİ BİR LEİOMYOSARKOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1367 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 1995-05-01 Original Article <![CDATA[CARBOHYDRATES AND OTHER CELL ADHESION MOLECULES. CLINICAL AND DIAGNOSTIC IMPORTANCE]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1073 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 012 1995-05-01 009 Original Article <![CDATA[AKCİĞER KARSİNOMLARINDA YENİ GÖRÜŞLER VE TANI SORUNLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1074 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 017 1995-05-01 015 Original Article <![CDATA[PREKANSERÖZ LEZYONLAR, İNSİTU KARSİNOM KAVRAMI ERKEN KANSER TANISI VE SORUNLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1075 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 020 1995-05-01 018 Original Article <![CDATA[AKCİĞER KANSERLERİNDE GENETİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL İNCELEMELER TANI VE SINIFLANDIRMAYA KATKILARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1076 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 025 1995-05-01 020 Original Article <![CDATA[AKCİĞER KANSERİNDE SİTOPATOLOJİ VE HİSTOPATOLOJİDEKİ TANI SORUNLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1077 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 028 1995-05-01 026 Original Article <![CDATA[MEME KANSERLERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1078 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 036 1995-05-01 028 Original Article <![CDATA[MEME KANSERİNDE HİSTOLOJİK VE NÜKLEER GRADE'İN ÖNEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1079 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 039 1995-05-01 036 Original Article <![CDATA[MEME KANSERİNDE ONKOGENLER VE TÜMÖR SÜPRESSÖR GENLERİN ROLÜ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1080 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 042 1995-05-01 040 Original Article <![CDATA[MEME KANSERLERİNDE DNA VE PROLİFERATİF İNDEKS]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1081 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 048 1995-05-01 043 Original Article <![CDATA[DUKTAL KARSİNOMA İNSİTUDA HİSTOLOJİK SINIFLAMA VE BİYOLOJİK KORELASYON]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1082 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 051 1995-05-01 049 Original Article <![CDATA[YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİNDE SON YILLARDA TANIMLANAN ANTİTELER, GRADE VE STAGE]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1083 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 053 1995-05-01 051 Original Article <![CDATA[ÇOCUKLUK ÇAĞI YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA SİTOGENETİK MARKERLAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1084 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 059 1995-05-01 053 Original Article <![CDATA[ÇOCUKLUK ÇAĞI YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA MOLEKÜLER GENETİK ÇALIŞMALAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1085 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 064 1995-05-01 060 Original Article <![CDATA[FLOW SİTOMETRİK DNA ANALİZİNİN TEMEL PRENSİPLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1086 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 065 1995-05-01 064 Original Article <![CDATA[FLOW CYTOMETRY (FC)'NİN SOLİD DOKU TÜMÖRLERİNDE TANISAL VE PROGNOSTİK AMAÇLA KULLANIMI VE ADLİ TIPTAKİ YERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1087 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 069 1995-05-01 066 Original Article <![CDATA[BAZI SOLİD DOKU TÜMÖRLERİNDE FLOW SİTOMETRİK İNCELEME SONUÇLARI VE PROGNOSTİK DEĞERLERİ (11 ADET OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1088 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 072 1995-05-01 070 Original Article <![CDATA[FLOW SİTOMETRİK ANALİZİN DİAGNOSTİK VE PROGNOSTİK ÖNEMİ: 8 OLGUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1089 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 074 1995-05-01 072 Original Article <![CDATA[OVER VE ENDOMETRİUM KANSERLERİNDE FLOW SİTOMETRİK DNA ANALİZİNİN DEĞERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1090 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 079 1995-05-01 075 Original Article <![CDATA[AKCİĞER KANSERLERİ (356 OLGUNUN KLİNİK-PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1091 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 086 1995-05-01 083 Original Article <![CDATA[ÜST SOLUNUM YOLLARININ SELİM SİNİR KÖKENLİ TÜMÖRLERİ (SCHWANNOM, NÖROFİBROM)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1092 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 089 1995-05-01 087 Original Article <![CDATA[LARİNKS ADENOKARSİNOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1093 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 090 1995-05-01 090 Original Article <![CDATA[LARİNKSİN VERRUKOZ KARSİNOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1094 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 092 1995-05-01 091 Original Article <![CDATA[LARİNKS MUKOEPİDERMOİD KARSİNOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1095 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 093 1995-05-01 092 Original Article <![CDATA[İNDİFERANSİYE TİP NAZOFARENKS KARSİNOMLARINDA S- 100 POZİTİF HİSTİOSİTLERİN VARLIĞI VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1096 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 096 1995-05-01 094 Original Article <![CDATA[NAZAL KAVİTENİN DÜŞÜK DERECELİ MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1097 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 098 1995-05-01 096 Original Article <![CDATA[TİROİD KARSİNOMLARININ PATOLOJİSİ (OLGU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1098 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 102 1995-05-01 099 Original Article <![CDATA[DİLDE PLAZMA HÜCRELİ GRANÜLOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1099 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 104 1995-05-01 103 Original Article <![CDATA[ORAL MUKOZA, LARİNKS VE ÖZEFAGUSTA HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1100 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 107 1995-05-01 104 Original Article <![CDATA[KRONİK ATROFİK GASTRİT VE MİDE KARSİNOMLARINDA HELİCOBACTER PYLORİ'NİN GÖRÜLME SIKLIĞI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1101 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 109 1995-05-01 107 Original Article <![CDATA[HELICOBACTER PYLORI ENFEKSİYONU BELİRLENMESİNDE ÜREAZ TESTİ, HİSTOKİMYASAL VE SEROLOJİK YÖNTEMLERİN KIYASLANMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1102 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 111 1995-05-01 109 Original Article <![CDATA[KRONİK GASTRİT, METAPLAZİ YE DİSPLAZİ İLİŞKİSİ: 262 OLGULUK ENDOSKOPİK BİOPSİ SERİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1103 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 114 1995-05-01 112 Original Article <![CDATA[KOLON ENDOSKOPİK BİYOPSİLERİNDE DÜZENLİ MUKOZA, DİSPLAZİ VE ADENOKARSİNOMLARIN AYRICI TANISINDA AgNORs YÖNTEMİNİN DEĞERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1104 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 116 1995-05-01 114 Original Article <![CDATA[MİDE ENDOSKOPİK BİYOPSİLERİNDE DÜZENLİ MUKOZA, DİSPLAZİ YE ADENOKARSİNOMLARIN AYIRICI TANISINDA AgNORs YÖNTEMİNİN ROLÜ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1105 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 119 1995-05-01 117 Original Article <![CDATA[MİDENİN SELİM VE HABİS LEZYONLARINDA S-100 POZİTİF DENDRİTİK HÜCRE YOGUNLUĞUNUN ÖNEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1106 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 121 1995-05-01 119 Original Article <![CDATA[RÜPTÜRE ARTERİOYENÖZ MALFORMASYONA BAĞLI GASTRİK HEMORAJI (DIEULAFOY HASTALIĞI)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1107 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 123 1995-05-01 122 Original Article <![CDATA[ERİŞKİNDE HEPATOBLASTOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1108 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 127 1995-05-01 125 Original Article <![CDATA[LAFORA HASTALIĞI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1109 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 128 1995-05-01 127 Original Article <![CDATA[EKSTRAHEPATİK SAFRA YOLU KARSİNOMLARINDA NÖROENDOKRİN DİFERANSİASYONUNUN MİKROSKOBİK EVRE VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1110 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 131 1995-05-01 129 Original Article <![CDATA[SAFRA KESESİ ADENOKARSİNOMU YE NONNEOPLASTİK EPİTEL DEĞİŞİKLİKLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1111 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 134 1995-05-01 131 Original Article <![CDATA[PANKREASIN LENFOEPİTELİAL KİSTİ: OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1112 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 136 1995-05-01 135 Original Article <![CDATA[RENAL HÜCRELİ KARSİNOMLARDA NÜKLEAR GRADE'İN PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1113 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 139 1995-05-01 137 Original Article <![CDATA[BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOMUN NÜKLEER DERECELENDİRMESİNDE NOR SAYIMININ KATKISI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1114 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 141 1995-05-01 139 Original Article <![CDATA[BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOMLAR: GENEL, HİSTOPATOLOJİK, HİSTOKİMYASAL VE VİMENTİN KARAKTERİSTİKLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1115 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 144 1995-05-01 142 Original Article <![CDATA[COLLECTİNG DUCT CARCİNOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1116 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 146 1995-05-01 145 Original Article <![CDATA[BÖBREKTE MALİGN HEMANGİOPERİSİTOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1117 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 148 1995-05-01 147 Original Article <![CDATA[TUBEROZ SKLEROZ VAKASINDA BÖBREKTE ONKOSİTOM VE ANGİOMYOLİPOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1118 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 150 1995-05-01 149 Original Article <![CDATA[RENAL ANJİOSARKOM (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1119 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 152 1995-05-01 151 Original Article <![CDATA[PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA NÖROENDOKRİN DİFERANSİASYON]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1120 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 155 1995-05-01 153 Original Article <![CDATA[PROSTATİK MELANOSİS: BİR OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1121 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 157 1995-05-01 155 Original Article <![CDATA[HİPERPLAZİK PROSTAT DOKUSUNDA NÖROENDOKRİN HÜCRE POPÜLASYONU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1122 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 160 1995-05-01 158 Original Article <![CDATA[TESTİSİN SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖRLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1123 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 161 1995-05-01 160 Original Article <![CDATA[BİLATERAL ORŞİEKTOMİ PİYESİNDE METASTATİK PROSTATİK KARSİNOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1124 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 163 1995-05-01 162 Original Article <![CDATA[MEME KANSERLERİNİN KLİNİK-PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ (221 OLGU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1125 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 167 1995-05-01 164 Original Article <![CDATA[MEMENİN İNvAZİv DUKTAL KARSİNOMUNDA STROMAL ÖZELLİKLERİN ÖNEMLİ PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE KORELASYONU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1126 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 171 1995-05-01 168 Original Article <![CDATA[MEMENİN İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMUNDA LENF NODU REAKSİYON TİPLERİ İLE ÇEŞİTLİ PROGNOSTİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1127 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 172 1995-05-01 171 Original Article <![CDATA[ÖZEL TİP MEME KARSİNOMLARI: 107 OLGUDA HİSTOPATOLOJİK YE PROGNOSTİK DEĞERLENDİRME]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1128 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 175 1995-05-01 173 Original Article <![CDATA[MEME KARSİNOMLARINDA PCNA VE AGNOR DEĞERLERİNİN MİTOTİK İNDEKS, ERRP EKSPRESYONU, ELASTİK İNDEKS YE KLİNİK EYRE İLE İLİŞKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1129 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 179 1995-05-01 176 Original Article <![CDATA[MEME KARSİNOMLARINDA KONV ANSİVONEL PROGNOSTİK HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELER VE HORMON RESEPTÖRLERİ İLE c-erbB-2 BOYANMA ÖZELLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1130 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 183 1995-05-01 180 Original Article <![CDATA[MEME KARSİNOMLARINDA KONVANSİVONEL PROGNOSTİK HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELER VE HORMON RESEPTÖRLERİ İLE CEA BOYANMA ÖZELLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1131 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 186 1995-05-01 184 Original Article <![CDATA[SİSTOSARKOMA FİLLOİDES (BEŞ OLGU NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1132 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 188 1995-05-01 187 Original Article <![CDATA[MEME NÜKS ADENOİD KİSTİK KARSİNOM OLGUSUNDA HORMONAL RESEPTÖR VE GENETİK ÖZELLİKLER (BİR OLGU NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1133 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 191 1995-05-01 189 Original Article <![CDATA[MEMENİN KARSİNOSARKOMU (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1134 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 194 1995-05-01 191 Original Article <![CDATA[ERKEKLERDE MEME KARSİNOMLARININ DAĞILIMI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1135 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 195 1995-05-01 194 Original Article <![CDATA[OSTEOKLASTİK DEV HÜCRELER İÇEREN MEME KARSİNOMU (2 VAKA NEDENİ İLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1136 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 198 1995-05-01 196 Original Article <![CDATA[BİR PRİMER MEME OSTEOSARKOMU OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1137 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 199 1995-05-01 198 Original Article <![CDATA[NEVÜSLERİN PATOLOJİK BULGULARI (102 OLGU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1138 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 202 1995-05-01 199 Original Article <![CDATA[OSTEOİD METAPLAZİ GÖSTEREN MALİGN MELANOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1139 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 204 1995-05-01 203 Original Article <![CDATA[PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÜRLERİ (40 OLGUNUN KLİNİK-PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1140 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 207 1995-05-01 205 Original Article <![CDATA[4 ANGİOSARKOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1141 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 208 1995-05-01 207 Original Article <![CDATA[KALSİFİYE APONÖROTİK FİBROM (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1142 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 210 1995-05-01 209 Original Article <![CDATA[KORDOMALARIN PATOLOJİSİ (KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER GÖSTEREN İKİ OLGU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1143 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 212 1995-05-01 210 Original Article <![CDATA[BİR OLGU NEDENİYLE SPINDLE CELL HEMANGIOENDOTHELIOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1144 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 213 1995-05-01 212 Original Article <![CDATA[KLİPPEL- TRENAUNAY SENDROMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1145 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 215 1995-05-01 214 Original Article <![CDATA[POSTRADYASVON SARKOMLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1146 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 218 1995-05-01 216 Original Article <![CDATA[YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİNDE MAST HÜCRESİNİN VARLIĞI VE ÖNEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1147 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 221 1995-05-01 219 Original Article <![CDATA[BENİGN GLANDULER SCHWANNOM (BİR OLGU SUNUSU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1148 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 222 1995-05-01 221 Original Article <![CDATA[MALİGN DEV HÜCRELİ TENDON TÜMÖRÜ : ÜÇ OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1149 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 224 1995-05-01 223 Original Article <![CDATA[DİFFÜZ TENOSİNOVYAL DEV HÜCRELİ TÜMÖR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1150 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 226 1995-05-01 225 Original Article <![CDATA[MASTOİD KAVİTEDE YERLEŞMİŞ PRİMER ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1151 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 228 1995-05-01 227 Original Article <![CDATA[FİBRÖZ DİSPLAZİ VE ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ BİRLİKTELİĞİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1152 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 230 1995-05-01 229 Original Article <![CDATA[VULVA YERLEŞİMLİ BİR VERRÜKÖZ KARSİNOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1153 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 232 1995-05-01 231 Original Article <![CDATA[SELİM SERVİKS LEZYONLARI VE DİSPLAZİLERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERDEN PCNA VE AgNOR'UN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1154 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 234 1995-05-01 232 Original Article <![CDATA[ÇİFT PRİMER İÇEREN SERVİKAL KARSİNOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1155 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 236 1995-05-01 235 Original Article <![CDATA[ABORTUS MATERYALLERİNDE DESİDUAL HÜCRELERDE İNTRASİTOPLAZMİK KOLLAJEN İNKLÜZYONLARININ GÖSTERİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1156 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 238 1995-05-01 237 Original Article <![CDATA[UTERİN SKUAMÖZ PAPİLLOMUN EŞLİK ETTİĞİ ICHTYOSIS UTERI OLGUSU (BİR OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1157 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 241 1995-05-01 239 Original Article <![CDATA[ENDOMETRİAL VE ENDOSERVİKAL ADENOKARSİNOMLARIN AYIRIMINDA VİMENTİN POZİTİFLİĞİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1158 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 243 1995-05-01 241 Original Article <![CDATA[İKİ OLGU NEDENİYLE MİXT MÜLLERİAN TÜMÖRLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1159 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 244 1995-05-01 243 Original Article <![CDATA[UTERUSUN MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRÜ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1160 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 246 1995-05-01 245 Original Article <![CDATA[EŞ ZAMANLI UTERİN MALİGNİTE; ENDOMETRİYAL ADENOKARSİNOM VE LEİOMYOSARKOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1161 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 248 1995-05-01 247 Original Article <![CDATA[ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1162 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 251 1995-05-01 249 Original Article <![CDATA[PRİMER BENİGN VE MALİGN OVER NEOPLAZMLARININ BAĞIL SIKLIĞI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1163 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 254 1995-05-01 251 Original Article <![CDATA[HORMONAL AKTİF BRENNER TÜMÖRLERİ, İKİ OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1164 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 255 1995-05-01 254 Original Article <![CDATA[MALİGN BRENNER TÜMÖRLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1165 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 257 1995-05-01 256 Original Article <![CDATA[LUTEINZE TEKOMA: NADİR GÖRÜLEN BİR OVER TÜMÖRÜ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1166 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 259 1995-05-01 258 Original Article <![CDATA[MALİGN TRANSFORMASYON GÖSTEREN MATÜR KİSTİK TERATOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1167 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 262 1995-05-01 260 Original Article <![CDATA[STRUMA OVARİİ (4 OLGU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1168 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 264 1995-05-01 262 Original Article <![CDATA[HODGKİN LENFOMASININ PATOGENEZİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1169 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 265 1995-05-01 265 Original Article <![CDATA[HODGKİN LENFOMALARDA PCNA EKSPRESYONU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1368 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 267 1995-05-01 266 Original Article <![CDATA[HODGKİN LENFOMALARDA DENDRİTİK HÜCRELERİN ARAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1170 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 269 1995-05-01 268 Original Article <![CDATA[NON HODGKİN LENOMALARDA DENDRİTİK HÜCRELERİN ARAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1171 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 271 1995-05-01 270 Original Article <![CDATA[MENİNGOMLARIN PATOLOJİSİ (YENİ YÖNTEMLE, 58 OLGUNUN HİSTOPATOLOJİK OLARAK SINIFLANDIRILMASI V E DERECELENDİRİLMESİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1172 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 277 1995-05-01 272 Original Article <![CDATA[MENİNGİOMLARDA AgNOR) İLE HİSTOPATOLOJİK VE BİYOLOJİK DAVRANIŞ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1173 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 279 1995-05-01 277 Original Article <![CDATA[ASTROSİTOMLARDA HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ (92 OLGU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1174 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 283 1995-05-01 280 Original Article <![CDATA[OLİGODENDROGLİOMLAR HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNDOKUKİMYASAL ÖZELLİKLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1175 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 286 1995-05-01 283 Original Article <![CDATA[METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1176 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 290 1995-05-01 287 Original Article <![CDATA[ADAMANTİNÖZ KRANİOFARİNGİOMLAR (5 OLGUNUN PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1177 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 293 1995-05-01 291 Original Article <![CDATA[SCHERER'İN BULGULARI VE PROGNOSTİK ÖNEMİ (31 OLGU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1178 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 295 1995-05-01 293 Original Article <![CDATA[PİNEAL TÜMÖRLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1179 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 297 1995-05-01 295 Original Article <![CDATA[SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LEZYONLARININ İNTRAOPERATİF TANISINDA İMPRİNT YÖNTEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1180 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 300 1995-05-01 298 Original Article <![CDATA[GANGLİOGLİOM OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1181 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 302 1995-05-01 301 Original Article <![CDATA[CORPUS CALLOSUM LİPOMU (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1182 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 305 1995-05-01 303 Original Article <![CDATA[NORMAL BEYİN DOKUSUNDA RADYOTERAPİ ETKİLERİ (RADYONEKROZ) BİR OLGU NEDENİYLE]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1183 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 306 1995-05-01 305 Original Article <![CDATA[RETİNAL ASTROSİTOMA: BİR OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1184 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 309 1995-05-01 307 Original Article <![CDATA[İNTRASPİNAL LiPOM (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1185 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 311 1995-05-01 309 Original Article <![CDATA[ÇOCUKTA SEREBRAL YERLEŞİMLİ BİR KİST HİDATİK OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1186 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 312 1995-05-01 311 Original Article <![CDATA[MECKEL SENDROMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1187 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 315 1995-05-01 313 Original Article <![CDATA[YENİDOĞANDA LETHAL KISA EKSTREMİTELİ CÜCELİĞİN PLATYSPONDYLY'SİZ YENİ BİR VARYANTI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1188 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 318 1995-05-01 316 Original Article <![CDATA[AKCİĞER KANSERİNDE SİTOPATOLOJİNİN TANI DEĞERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1189 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 323 1995-05-01 319 Original Article <![CDATA[BRONŞİOLOALVEOLAR KARSİNOMANIN AYIRICI TANISINDA SİTOMORFOLOJİK KRİTERLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1190 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 326 1995-05-01 323 Original Article <![CDATA[BOYUN KİTLELERİN TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN (İİAB) ROLÜ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1191 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 331 1995-05-01 326 Original Article <![CDATA[PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYONLARINDA SİTOLOJİK "GRADING" (1)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1192 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 334 1995-05-01 331 Original Article <![CDATA[SPERMATOGENEZİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TESTİS İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ RATLARDA DENEYSEL BİR ÇALIŞMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1193 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 337 1995-05-01 335 Original Article <![CDATA[KORDOMANIN SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1194 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 339 1995-05-01 338 Original Article <![CDATA[SERVİKAL/VAGİNAL LEZYONLARIN TANISINDA SİTOLOJİK İPUÇLARI (BETHESDA SİSTEMİ, 1991 VERSİYONU ÇATISINA UYGUN OLARAK)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1195 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 343 1995-05-01 340 Original Article <![CDATA[SERVİKOVAJİNAL SİTOLOJİDE GÜVENİLİRLİK]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1196 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 345 1995-05-01 344 Original Article <![CDATA[ENDOPAP, ENDOBRUSH VE PİPELLE iLE ENDOMETRİAL ÖRNEKLEMENİN TANISAL DEĞERLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1197 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 348 1995-05-01 346 Original Article <![CDATA[ENDODERMAL SİNÜS TÜMÖRÜNÜN SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1198 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 350 1995-05-01 348 Original Article <![CDATA[İMMÜN REAKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEKRARLANABİLİRLİĞİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1199 1995-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 11 354 1995-05-01 351 Original Article