Turkish Journal of Pathology - 1996; 12(2) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1996; 12(2) 1300-0705 May 1996 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[MEME HAMARTOMLARI: 24 OLGUNUN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1226 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 006 1996-05-01 004 Original Article <![CDATA[AKCİĞER TÜKRÜK BEZİ TİPİNDE KARSİNOMLARI (9 VAKA ÜZERİNDE HİSTOPATOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL İNCELEME)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1227 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 008 1996-05-01 007 Original Article <![CDATA[FATAL SEYİRLİ PRİMER MEDİASTİNAL SEMİNOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1228 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 011 1996-05-01 009 Original Article <![CDATA[ÜÇ KARDEŞTE SJÖGREN-LARSSON SENDROMU: Klinik, Histopatolojik ve Ultrastrüktürel Bir Çalışma]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1229 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 015 1996-05-01 011 Original Article <![CDATA[SIÇANLARDA DERİ ALTINA YERLEŞTİRİLEN KOLLAGENİN ETKİSİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1230 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 017 1996-05-01 015 Original Article <![CDATA[PULMONER LENFANGİOLEİOMYOMATOSİS]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1231 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 020 1996-05-01 018 Original Article <![CDATA[KARACİĞER LEZYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE, İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN YERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1232 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 024 1996-05-01 020 Original Article <![CDATA[PAP SMEAR KALİTESİNDE TEK VEYA ÇİFT LAMA ÖRNEK ALMANIN ROLÜ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1233 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 026 1996-05-01 024 Original Article <![CDATA[PERİNATAL BEBEK ÖLÜMLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1234 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 029 1996-05-01 027 Original Article <![CDATA[MEMENİN LOBÜLER KARSİNOMU: TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ VARIANTI GÖSTEREN BİR OLGU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1235 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 031 1996-05-01 030 Original Article <![CDATA[BİR OLGU SUNUMU: ADRENOKORTİKAL NEOPLAZM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1236 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 033 1996-05-01 032 Original Article <![CDATA[SKUAMOZ ODONTOJEN TÜMÖR: BİR OLGU NEDENİYLE]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1237 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 035 1996-05-01 034 Original Article <![CDATA[ADENOMATOİD ODONTOJEN TÜMÖR (İKİ OLGU NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1238 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 038 1996-05-01 036 Original Article <![CDATA[NADİR LOKALİZASYONLU İKİ EKSTRAPELVİK ENDOMETRİOSİS OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1239 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 040 1996-05-01 038 Original Article <![CDATA[PERİFERİK VE SANTRAL YERLEŞİMLİ EPİDERMOİD KARSİNOMLARDA HİSTOPATOLOJİK FARKLILIKLAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1240 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 041 1996-05-01 040 Original Article <![CDATA[GÖMÜK DİŞLERİN DENTAL FOLİKÜLLERİNİN HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1241 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 043 1996-05-01 042 Original Article <![CDATA[NÖROENDOKRİN FENOTİP VE BUNUN MEME KARSİNOMALARINDAKİ ÖNEMİ: BİR ARDIŞIK İKİLİ BOYAMA VE GÖRÜNTÜ ANALİZİ ÇALIŞMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1242 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 046 1996-05-01 044 Original Article <![CDATA[50 İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMA OLGUSUNDA PROGNOSTİK HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİN AKSİLLER KÜRETAJ MATERYALİNDEKİ METASTATİK LENF NODÜLÜ SAYISI İLE ARASINDAKİ İLİŞKİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1243 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 049 1996-05-01 047 Original Article <![CDATA[173 OPERE AKCİĞER KANSERİ OLGUSUNDA TANI YÖNTEMLERİNİN HÜCRE TİPLERİNE GÖRE KORELASYONU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1244 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 052 1996-05-01 050 Original Article <![CDATA[NÖROKUTANE MELANOZİS (Otopsi Olgusu)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1245 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 055 1996-05-01 053 Original Article <![CDATA[RESPİRATUAR LEZYONLARDA SİTOPATOLOJİK TANI YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLAN BRONŞİAL FIRÇANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (248 OLGU NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1246 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 059 1996-05-01 056 Original Article <![CDATA[ENDOMETRİAL VE ENDOSERVİKAL ADENO KARSİNOMLARDA AYIRICI TANI: İmmunohistokimyasal ve Histokimyasal Özel Boya Yöntemleriyle]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1247 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 061 1996-05-01 059 Original Article <![CDATA[ADRENAL GLANDIN KİSTİK LEZYONLARI (ENDOTELYAL KİST OLGUSU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1248 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 063 1996-05-01 062 Original Article <![CDATA[AKIM SİTOMETRİ VE KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDEKİ PROGNOSTİK ÖNEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1249 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 068 1996-05-01 064 Original Article <![CDATA[TESTİS TORSİYONUNDA İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARININ BİYOKİMYASAL VE MORFOLOJİK BOYUTLARI VE BU HASARIN ÖNLENMESİNDE E VİTAMİNİN ROLÜ (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1250 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 073 1996-05-01 068 Original Article <![CDATA[MEMENİN ANJİOSARKOMU (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1251 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 075 1996-05-01 073 Original Article <![CDATA[FRONTAL KEMİKTE LOKALİZE BİR EPİDERMOİD KİST OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1252 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 077 1996-05-01 075 Original Article <![CDATA[MEMENİN ADENOİD KİSTİK KARSİNOMU: LİTERATÜR TARAMASI EŞLİĞİNDE OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1253 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 079 1996-05-01 077 Original Article <![CDATA[YANIK TRAVMASININ, BARSAKTA OLUŞTURDUĞU MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN BİR MEMELİ ÖRNEĞİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1254 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 085 1996-05-01 080 Original Article <![CDATA[OVERİN EPİDERMOİD KİSTLERİ: HİSTOGENEZİS YÖNÜNDEN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BİR ÇALIŞMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1255 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 089 1996-05-01 086 Original Article <![CDATA[21 MEDÜLLOBLASTOMA OLGUSUNDA NSE, NF VE GFAP POZİTİFLİĞİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1256 1996-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 12 092 1996-05-01 090 Original Article