Turkish Journal of Pathology - 1997; 13(1) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1997; 13(1) 1300-0705 January 1997 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[MEME KARSİNOMLARINDA "PROLİFERATİNG CELL NUCLEAR ANTİGEN"İN (PCNA) KEMOTERAPİ DUYARLILIĞI İLE İLİŞKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1257 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 006 1997-01-01 004 Original Article <![CDATA[MEME BAŞININ SRİNGOMATOZ SKUAMOZ TÜMÖRÜ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1258 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 008 1997-01-01 007 Original Article <![CDATA[İNVAZİV DUKTAL KANSERİNDE FLOW SİTOMETRİK PROLİFERASYON FAKTÖRLERİ: PROLİFERATİF İNDEKS BAĞIMSIZ PROGNOSTİK]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1259 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 012 1997-01-01 009 Original Article <![CDATA[PLASENTAL BÖLGE NODÜLÜ VE PLAĞI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1260 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 014 1997-01-01 013 Original Article <![CDATA[OVERİN SERTOLİ LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖRLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1261 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 017 1997-01-01 015 Original Article <![CDATA[AYNI HASTADA; SAĞ OVERDE STRUMA OVARİİ, SOL OVERDE MALİGN TRANSFORMASYON GÖSTEREN MATÜR KİSTİK TERATOM (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1262 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 020 1997-01-01 018 Original Article <![CDATA[FROZEN METARYALLERİNDEN HAZIRLANAN İMPRİNT PREPARATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1263 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 022 1997-01-01 020 Original Article <![CDATA[MİKRODALGA FIRIN iLE DOKU TAKİBİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1264 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 026 1997-01-01 023 Original Article <![CDATA[SİSTEMİK BİR "MORBUS ORMOND" OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1265 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 029 1997-01-01 027 Original Article <![CDATA[RETROPERİTONEAL EKSTRA ADRENAL PARAGANGLİOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1266 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 032 1997-01-01 030 Original Article <![CDATA[HOLT-ORAM SENDROMU (Bir Olgu Sunumu)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1267 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 034 1997-01-01 033 Original Article <![CDATA[ÖSTROJEN ve E VİTAMİNİ TEDAVİSİNİN SERVİKOVAGİNAL YAYMA PREPARATLARINDA MATÜRASYON İNDEKSİNE ETKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1268 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 037 1997-01-01 035 Original Article <![CDATA[ERİŞKİNLERDEKİ KRİPTORŞİDİK TESTİSLERDE OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEGİŞİKLİKLERİN KONTRALATERAL SKROTAL TESTİS HİSTOLOJİSİ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1269 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 040 1997-01-01 038 Original Article <![CDATA[VARİKOSELLİ HASTALARDA TESTİS BİOPSİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1270 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 043 1997-01-01 041 Original Article <![CDATA[FİBROMÜSKÜLER DİSPLAZİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1271 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 046 1997-01-01 044 Original Article <![CDATA[KOLOREKTAL KARSİNOM, İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI VE VİLLÖZ ADENOM: MORFOLOJİK ÖZELLİKLER, p53 TÜMÖR BASKILAYICI GEN VE PROLİFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1272 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 051 1997-01-01 047 Original Article <![CDATA[ASTROSİTOMALARIN DAUMAS-DUPORT SİSTEMİNE GÖRE DERECELENDİRİLMESİ 100 OLGULUK RETROSPEKTİF ÇALIŞMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1273 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 054 1997-01-01 052 Original Article <![CDATA[MAST HÜCRELERİNİN İRRİTASYON FİBROMLARINDAKİ LOKALİZASYONU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1274 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 056 1997-01-01 055 Original Article <![CDATA[KEMELERDE FORMALDEHiDİN KEMİK İLİĞİ, DERİ, DALAK, KARACiĞER, AKCİĞER ve BÖBREK ÜZERİNE ETKİSİNİN HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1275 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 059 1997-01-01 057 Original Article <![CDATA[SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİNDE POSTMORTEM TANI ÖLÇÜTLERİ: BİR GÖRÜNTÜ ANALİZ ÇALIŞMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1276 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 067 1997-01-01 065 Original Article <![CDATA[TİMOMA VE İYİ DİFERANSİYE TİMİK KARSİNOMLARDA HİSTOPATOLOJİK KRİTERLER EŞLİĞİNDE BCL-2 PROTEİNİNİN AYIRICI TANIDAKİ ROLÜ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1277 1997-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 13 067 1997-01-01 065 Original Article