Turkish Journal of Pathology - 1999; 15(1-2) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1999; 15(1-2) 1300-0705 January 1999 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[EKSTRAHEPATİK BİLİYER ATREZİ VE NEONATAL HEPATİTTE HİSTOPATOLOJİK AYIRICI TANI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1332 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 008 1999-01-01 003 Original Article <![CDATA[BERRAK HÜCRELİ KONDROSARKOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1333 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 011 1999-01-01 009 Original Article <![CDATA[MEME KARSİNOMLARINDA c-erbB-2 ve p53'ÜN ÖNEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1334 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 015 1999-01-01 012 Original Article <![CDATA[MEME İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİ DENEYİMİ (324 OLGU NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1335 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 018 1999-01-01 016 Original Article <![CDATA[ŞEFFAF HÜCRELİ KONDROSARKOM (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1336 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 021 1999-01-01 019 Original Article <![CDATA[KOLLAJENİN (OSTEOVİT) OSTEOGENEZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1337 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 024 1999-01-01 022 Original Article <![CDATA[BRUNNER BEZİ HAMARTOMU YA DA HİPERPLAZİSİ (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1338 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 027 1999-01-01 025 Original Article <![CDATA[HODGKİN HASTALIĞINDA HİSTOPATOLOJİK ALT TİPLERDE DNA PLOİDİ İLİŞKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1339 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 031 1999-01-01 028 Original Article <![CDATA[TÜMÖRAL KALSİNOZİS 17 OLGUDA KLİNİKOPATOLOJİK İNCELEME]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1340 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 034 1999-01-01 032 Original Article <![CDATA[HODGKİN LENFOMA ALT GRUPLAMASINDA ÜÇ ÜNİVERSİTE ARASI UYUM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1341 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 037 1999-01-01 035 Original Article <![CDATA[MEMENİN İNSİTU DUKTAL KARSİNOMLARINDA c-erbB-2 VE ANJİYOGENEZ ÖZELLİKLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1342 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 043 1999-01-01 038 Original Article <![CDATA[OVER KARSİOMLARINDA c-erbB-2 ONKOPROTEİNİNiN PROGNOSTİK DEĞERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1343 1999-01-01 Turkish Journal of Pathology 1-2 15 047 1999-01-01 044 Original Article