SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1     
2 articles found.
  • Piterijiyumda HPV varlığı ve p53 gen mutasyonu: PCR ve immünhistokimyasal çalışma
         Nebil BAL1, Figen DORAN1, Fügen YARKIN2, Özlem BAYRAMOĞLU2, Seyhan VARİNLİ1,İlter VARİNLİ3
  • Primer ve nüks piterijiyumlarda mast hücreleri ve anjiyogenezis
         Fatma Hüsniye DİLEK1, Faruk ÖZTÜRK2, Fatma AKTEPE1, Samet ERMİŞ2, Fatih Mehmet MUTLU3
  •