SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3     
1 articles found.
  • Radikal prostatektomi materyalleri değerlendirme anketi: Nasıl örnekleniyor? Nasıl rapor ediliyor?
         Başak DOĞANAVŞARGİL1, İlke NALBANTOĞLU2, Mine HEKİMGİL
  •