SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3     
1 articles found.
  • Düşük ve Yüksek Dereceli B-Hücreli Non-Hodgkin Lenfomalarda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Ekspresyonu
         İrem Hicran ÖZBUDAK, Bahar AKKAYA, Gülten KARPUZOĞLU
  •