SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2     
7 articles found.
 • ALVEOLER SOFT PART SARKOM: ÜÇ OLGU SUNUMU
       Özgür METE, Bilge BİLGİÇ, Misten DEMİRYONT, Harzem ÖZGER, Mert BAŞARAN, Fulya AĞAOĞLU
 • Mide adenokarsinomlarında CD44 ve Ki67 ekspresyonu (klinikopatolojik parametrelerle korelasyon)
       Sema ARICI, Fügen KIVANÇ, Hatice ÖZER, Reyhan EĞİLMEZ, Şahande ELAGÖZ
 • Malign gliomların patolojik incelenmesi: Tanıda pratik sorunlar ve Dünya Sağlık Örgütü 2007 sınıflaması
       Tarık TİHAN1, Ayça ERŞEN2
 • Çocukluk Çağı İntrakraniyal Ependimal Tümörleri: 28 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
       Yeşim ERTAN1, Murat SEZAK1, Mehmet KANTAR2, Tuncer TURHAN3, Serra ARUN4, Nazan ÇETİNGÜL2, Taner AKALIN1
 • İnsan Meme Kanserinde Topoizomeraz II-alfa ve HER2/neu Saptanmasında İmmünohistokimya ve Floresan İn Situ Hibridizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Emel Ebru PALA1, Osman ZEKİOĞLU1, Necmettin ÖZDEMİR1, Rasih YILMAZ2, Murat KAPKAÇ2
 • Subependimal Dev Hücreli Astrositomlarda Belirgin Olmayan Farklılaşma ve mTOR Yolağı Bozuklukları
       Brad D BARROWS1, Martin J RUTKOWSKI2, Şakir Humayun GÜLTEKİN3, Andrew T PARSA2, Tarık TİHAN1
 • TTF-1 Beyin Tümörlerini Metastazdan Ayırmada Güvenilir Bir Belirteç Olmayabilir
       Betül ÜNAL1, Şenay YILDIRIM2, Cem SEZER2, Dinç SÜREN2
 •