SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2     
3 articles found.
  • Erişkin bir hastada Kasabach-Merritt sendromu ile ortaya çıkan bir dalak hemanjiyomatozisi olgusu
         Yıldırım KARSLIOĞLU1, Ali Fuat ÇİÇEK1, Mükerrem SAFALI1, Ahmet İFRAN2, Cengiz BEYAN2
  • Splenik Hamartom
         Olcay Ak NALBANT1, Nalan NEŞE2, Mümtaz KAHYA3, Aydın İŞİSAĞ2
  • Dalağın Multiloküle Epidermoid Kisti: Olgu Sunumu
         Pelin YILDIZ1, Esra PAŞAOĞLU2, Kemal BEHZATOĞLU2, Gülben HUQ ERDEM2, Erol Rüştü BOZKURT2
  •