SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2     
3 articles found.
  • Ovaryumun uterus benzeri kitlesel lezyonu
         Duygu GÜREL, Burçin TUNA, Kutsal YÖRÜKOĞLU
  • Overin Primer Malign Melanomu: Olgu Sunumu ve Kaynakların Gözden Geçirilmesi
         Nazlı DEMİR GÖK1, Kürşat YILDIZ1, Aydın ÇORAKÇI2
  • Bilateral Benign Kistik Over Teratomunda Hashimoto Hastalığı: Olgu Sunumu
         Rupinderjeet KAUR, Jasbir SINGH, Anureet KAUR, Rimpi BANSAL, Satish SHARMA
  •