SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 001-006    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
ORD. PROF. DR. PHİLİPP SCHWARTZ’IN (1894-1977) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE PATOLOJİ EĞİTİMİNE KATKILARI
Arın NAMAL
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul
KEY WORDS : 1933 Türk Üniversite Reformu, patolojik anatomi eğitimi

Hitler Almanya’sını terkeden bir bilim adamı olan Schwartz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Patolojik Anatomi Enstitüsü’nde 1933-1953 yılları arasında Enstitü Direktörü olarak görev yaptı. Bu göreve başladığında, patolojik anatomi eğitiminde değiştirmek istediklerini, bir rapor halinde, Tıp Fakültesi Dekanı’na sundu. Bu makalede, sözkonusu rapor ve Schwartz’ın patolojik anatomi dalına diğer hizmetleri tanıtılmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]