SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1994, Volume 10, Number 2, Page(s) 004-005    
[ PDF ]
PROSTAT LEZYONLARININ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN YERİ (165 vakada iğne biyopsisi ile karşılaştırmalı çalışma)
Işın KILIÇASLAN, Dilek YILMAZBAYHAN, Veli UYSAL, Özenç MİNARECİ


[ PDF ]