SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1994, Volume 10, Number 2, Page(s) 013-015    
[ PDF ]
RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE PROSTATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ (PIN) VE DİĞER EPİTELYAL LEZYONLAR
İbrahim ÖZTEK, Yavuz ÖNAL, Doğan ERDEN, Şükrü YILDIRIM, Hüseyin BALOĞLU. Sevil USLU


[ PDF ]