SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1994, Volume 10, Number 2, Page(s) 023-024    
[ PDF ]
RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDEKİ TÜMÖR OOKUSUNUN İMMÜNHİSTOKİMYASAL SPEKTRUMU
Şükrü YILDIRIM, Hüseyin BALOĞLU, İbrahim ÖZTEK, Selami ALBAYRAK, Yavuz ÖNAL, Ayşe ÇETİN


[ PDF ]