SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1994, Volume 10, Number 2, Page(s) 045-047    
[ PDF ]
YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLÜ 33 HASTADA PROFİLAKTİK İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMASI SONUÇLARININ KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Deniz ÖZCAN, Gülçin HARMAN, Tamer AYDIN, Abdullah ÖZEN, Galip DEDEKARGINOĞLU


[ PDF ]