SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1994, Volume 10, Number 2, Page(s) 058-060    
[ PDF ]
TESTİS ÜZERİNE MORFOMETRİK BİR ARAŞTIRMA: DEĞİŞİK YAŞ GRUPLARINA AİT 300 ADET TESTİSİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şükrü YILDIRIM, Canser ÇAKALIR, İbrahim ÖZTEK, Özdemir KOLUSAYIN, Sermet KOÇ, Ergün UÇMAKLI


[ PDF ]