SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1994, Volume 10, Number 2, Page(s) 060-062    
[ PDF ]
TESTİKÜLER PATOLOJİSİ BİLİNMEYEN 380 OLGUDAN ALINAN TESTİSLERDE CARCİNOMA IN SITU (CIS) DİĞER TÜMÖRLERİN PREYALANSININ ARAŞTIRILMASI
Şükrü YILDIRIM, Ergün UÇMAKLI, Fatih YAVUZ, Canser ÇAKALIR, İbrahim ÖZTEK, Özdemir KOLUSAYIN


[ PDF ]