SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 3-4, Page(s) 060-062    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
HETEROTOPİK PANKREAS VE OLASI KOMPLİKASYONLARI: ÜÇ OLGU SUNUMU
Ahmet KOCAKUŞAK, Ömer Faruk ATAY, Soykan ARIKAN, Oruç ŞENTÜRK, Ahmet Fikret YÜCEL
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Departmanı
KEY WORDS : Heterotopik pankreas, komplikasyon.

Anatomik pankreas bezi sınırları dışında yer alan pankreas dokusu, heterotopik pankreas olarak tanımlanmaktadır. Köken ve yayılımlarına bağlı olarak, bu lezyonlar göreceli olarak geç dönemde mukozaya yayılım gösteren intramural kitleler oluştururlar. Bu yüzden tanılarının endoskopik biopsi ile konulabilmesi zordur. Bu yayında cerrahi kliniğimizde 1997-2002 yılları arasındaki 6 yıllık sürede cerrahi tedavi yapılan 3 heterotopik pankreas olgusu, şüpheli kitlelerin heterotopik pankreas dokusu içerebileceği ve ayırıcı tanıda sebep olabileceği olası komplikasyonları hatırlatmak amacıyla sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]