SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 3-4, Page(s) 063-064    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KEMİĞİN BENİGN FİBRÖZ HİSTİYOSİTOMU: İKİ OLGU SUNUMU
Canten TATAROĞLU, Ayşe POLAT, Metin ESKANDARİ, Gülfiliz GÖNLÜŞEN
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD
KEY WORDS : Benign fibröz histiyositom, kemik, non-ossifiye fibrom.

13 ve 23 yaşlarındaki iki bayan hastada sağ pelvis kemiğinde yerleşen kemiğin benign fibröz hisiyositom vakası sunulmuştur. Tümör, bir kısmı multinükleer görünümde çok sayıda histiyosit ve iğsi hücrelerden oluşmuştur. Nadir görülen bu tümörün natürü ve ayırıcı tanısı tartışıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]