SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 3-4, Page(s) 071-073    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PANKREASIN SOLİD-PSÖDOPAPİLLER NEOPLAZMI: OLGU SUNUMU
Suna ERKILIÇ, Coşkun ÖZSARAÇ, Emin GÜLDÜR
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Solid psödopapiller tümör, pankreas.

Pankreasın solid psödopapiller neoplazmı çoğunlukla adolesan kızlarda ve genç kadınlarda görülen nadir bir tümördür. Tümör sıklıkla büyük ve iyi sınırlı bir karın kitlesi olarak ortaya çıkar. Cerrahi rezeksiyondan sonra prognoz çok iyidir. Olgumuz 17 yaşında bir genç kız olup, bulantı ve karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografide pankreas kuyruğunda kitle saptandı. Kitle total olarak çıkarıldı. Makroskopik olarak, tümör büyük, yuvarlak, iyi sınırlı ve kapsüllüydü. Kesiti kistik alanlar içeren solid yapıdaydı. Mikroskopik inceme psödopapiller yapılar ve kistik alanlar içeren solid yapıyı ortaya koydu, immünohistokimyasal olarak vimentin, sitokeratin, S-100, alfa-fetoprotein ve nöron spesifik enolaz pozitif, kromogranin A negatifti. Olgu pankreasın solid psödopapiller epitelyal neoplazmı olarak tanı aldı.Sonuç olarak, iyi prognozlu bu tümör, genç kadınlarda görülen pankreas tümörlerinin ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]