SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1995, Volume 11, Number 2, Page(s) 176-179    
[ PDF ]
MEME KARSİNOMLARINDA PCNA VE AGNOR DEĞERLERİNİN MİTOTİK İNDEKS, ERRP EKSPRESYONU, ELASTİK İNDEKS YE KLİNİK EYRE İLE İLİŞKİSİ
Şükrü O. ÖZDAMAR, Levent YILDIZ, İnci YAVUZ, Filiz KARAÖZ, Bedri KANDEMİR, Ali ÇALIKUŞU, A. Naki ULUSOY


[ PDF ]