SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 1-2, Page(s) 027-030    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PLEKSİFORM FİBROHİSTİYOSİTİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU
Ahmet MİDİ, Tülin ÖZTÜRK, Cuyan DEMİRKESEN, Sergülen DERVİŞOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
KEY WORDS : Yumuşak doku, pleksiform fibrohistiyositik tümör, CD68, düz kas aktini, CD34, immünhistokimya

Pleksiform fibrohistiyositik tümör nadir görülen düşük grade’li bir yumuşak doku tümörüdür. Histolojik olarak mononükleer histiyosit benzeri hücreler, multinükleer osteoklast benzeri dev hücreler ve iğsi fibroblast benzeri hücrelerden oluşan pleksiform paternde nodüler lezyondur. Olgumuz 26 yaşında kadın hastadır. İki ay öncesinde alın bölgesinde fark ettiği sert, ağrısız kitlenin, 1.5 ayda 7 mm büyüklüğe ulaşması sonucu başka bir merkezde lezyon çıkartılmış ve 2 hafta sonra tekrarlaması nedeniyle ikinci bir cerrahi işlem uygulanmıştır. İlk lezyon aynı merkezde fibrom tanısı almıştır. İkinci lezyonun değerlendirilmesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda yapılmış ve olguya immünohistokimyasal olarak CD68, düz kas aktini ve CD 34 uygulanmıştır. CD68 ile makrofajlarda, düz kas aktini ile iğsi miyofibroblastik hücrelerde pozitif boyanma izlenmiştir. CD 34 ile tümöral hücrelerde boyanma izlenmemiş ve olgu pleksiform fibrohistiyositik tümörle uyumlu bulunmuştur. Olgumuz yeni tanımlanmış ve nadir görülen bir lezyon olması, ayrıca baş boyun bölgesinde nadir bulunması nedeniyle tartışılmaya değer bulunmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]