SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1995, Volume 11, Number 2, Page(s) 335-337    
[ PDF ]
SPERMATOGENEZİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TESTİS İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ RATLARDA DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Fatih TARHAN, Füsun PEREMECİ, Kürşat YILDIZ, Uğur KUYUMCUOĞLU


[ PDF ]