SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 3-4, Page(s) 057-059    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
TAMOKSİFEN TEDAVİSİNDE GÖRÜLEN VAJİNAL SMEAR DEĞİŞİKLİKLERİ: HORMONAL ETKİDE FARKLILAŞMA VE KÜÇÜK MAVİ HÜCRE KÜMELERİ
Yeşim GÜRBÜZ, Nur KÖSE
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD
KEY WORDS : Vajinal smear, Tamoksifen, küçük mavi hücre kümeleri

Tamoksifen meme karsinomunun tedavisinde kullanılan ve antiöstrojenik etkili bir ajan olup, serviks uteride de benzeri bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında bazı yayınlarda Tamoksifen kullanan kadınlarda küçük mavi hücre kümelerinin varlığından da bahsedilmektedir. Bu çalışmanın amacı Tamoksifen tedavisi gören hastalardaki vajinal smear değişikliklerini değerlendirmektir. Bu amaçla anabilim dalımızda incelenen tamoksifen tedavisi almış 37 hastaya ait 72 vajinal smear çalışma kapsamına alınmıştır. Oniki olguda tedavi öncesi smearier de değerlendirilmiştir. Her olgu için, matürasyon değerleri ortalaması hesaplanmıştır. Ayrıca smearlerde küçük yuvarlak hücre ve karyopiknoz varlığı araştırılmıştır. Olgularımızda matürasyon değerleri ortalaması menopozik olmayan grupta 60, menopozik grupta 43, sonradan menopoza giren grupta 65'dir. Tamoksifen tedavisi almadan önceki smearlerin matürasyon değer ortalaması 86 iken, tamoksifenden sonra 46'ya düşmüştür. Altı olguda küçük mavi hücreler izlenmiştir. Vajinal smearlerde tamoksifen antiöstrojenik etki göstermekte ve matürasyon değerlerini düşürmektedir. Küçük mavi hücreler tamoksifen tedavili smearlerde izlenmektedir. Endometriyal hücrelerle ayırıcı tanıda sorun yaratabileceğinden bu antitenin de hatırda tutulması gerekmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]