SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1996, Volume 12, Number 1, Page(s) 028-030    
[ PDF ]
SUBKÜTAN YERLEŞTİRİLEN KALSİYUM KARBONATIN (BİOSFER®) HEMOPOETİK ORGANLAR, BÖBREK VE BEYİN DOKULARININ DİSTROİK OSSİFİKASYONU (DO) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)
Çetin KASABOĞLU, Hakan ÖZYUVACI, Hülya KOÇAK, Banu GÜRKAN, Yersu KAPRAN, Misten DEMİRYONT


[ PDF ]