SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1996, Volume 12, Number 1, Page(s) 046-049    
[ PDF ]
DENEYSEL KEMİK DEFEKTLERİNE UYGULANAN İKİ FARKLI MEMBRANIN KEMİK VE ÇEVRE DOKU ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşegül APAYDIN, Hakan ÖZYUVACI, Sel YILDIRIM, Güneş AYIŞIGI, Misten DEMİRYONT


[ PDF ]