SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1996, Volume 12, Number 2, Page(s) 044-046    
[ PDF ]
NÖROENDOKRİN FENOTİP VE BUNUN MEME KARSİNOMALARINDAKİ ÖNEMİ: BİR ARDIŞIK İKİLİ BOYAMA VE GÖRÜNTÜ ANALİZİ ÇALIŞMASI
Hüseyin BALOĞLU, Dilaver DEMİREL, Şükrü YILDIRIM, İbrahim ÖZTEK


[ PDF ]