SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1996, Volume 12, Number 2, Page(s) 050-052    
[ PDF ]
173 OPERE AKCİĞER KANSERİ OLGUSUNDA TANI YÖNTEMLERİNİN HÜCRE TİPLERİNE GÖRE KORELASYONU
Murat KIYIK, Hayati ÖZYURT, Filiz KOŞAR, Sedat ALTIN, Nihat KARAULUT, Mehmet KÜLLEP, Atilla GÜRSES, Uğur HACIHANEFİOĞLU, Dilek YILMAZBAYHAN, Sadettin ÇIKRIKÇIOĞLU


[ PDF ]