SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1996, Volume 12, Number 2, Page(s) 056-059    
[ PDF ]
RESPİRATUAR LEZYONLARDA SİTOPATOLOJİK TANI YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLAN BRONŞİAL FIRÇANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (248 OLGU NEDENİYLE)
Ömer YERCİ, Gülaydan FİLİZ, Sema ÖZUYSAL, Mehmet KARADAĞ, Selma ÇELİK, Oktan EROL


[ PDF ]