SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1996, Volume 12, Number 2, Page(s) 059-061    
[ PDF ]
ENDOMETRİAL VE ENDOSERVİKAL ADENO KARSİNOMLARDA AYIRICI TANI: İmmunohistokimyasal ve Histokimyasal Özel Boya Yöntemleriyle
Sema ÖZUYSAL, Ömer YERCİ, Gülaydan Filiz, Asiye KONUK, Şahsine TOLUNAY, Oktan EROL


[ PDF ]