SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1996, Volume 12, Number 2, Page(s) 080-085    
[ PDF ]
YANIK TRAVMASININ, BARSAKTA OLUŞTURDUĞU MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN BİR MEMELİ ÖRNEĞİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Levent BİLGİÇ, Oğuz ÇETİNKALE


[ PDF ]