SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1997, Volume 13, Number 1, Page(s) 038-040    
[ PDF ]
ERİŞKİNLERDEKİ KRİPTORŞİDİK TESTİSLERDE OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEGİŞİKLİKLERİN KONTRALATERAL SKROTAL TESTİS HİSTOLOJİSİ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif ÖZER, Gökhan ÖZER, Kemal SARICA, Banu BİLEZİKÇİ, M. Kemal ATİLLA, Dilaver DEMİREL, Hüseyin ÜSTÜN


[ PDF ]