SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1997, Volume 13, Number 1, Page(s) 065-067    
[ PDF ]
SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİNDE POSTMORTEM TANI ÖLÇÜTLERİ: BİR GÖRÜNTÜ ANALİZ ÇALIŞMASI
Nadir ARICAN, Dilaver DEMİREL, Canser ÇAKALIR, Şebnem Korur FİNCANCI, Şükrü YILDIRIM, Hüseyin BALOĞLU


[ PDF ]