SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1997, Volume 13, Number 2, Page(s) 033-036    
[ PDF ]
ALLOGRAFT BİYOPSİSİ YAPILMIŞ 108 RENAL TRANSPLANTASYON HASTASININ KLİNİKO-PATOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Aydın TÜRKMEN, Işın KILIÇASLAN, Alaaltin YILDIZ, Tevfik ECDER, Reha ERKOÇ, Veli UYSAL, Engin ARK, Mehmet Şükrü SEVER


[ PDF ]