SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1997, Volume 13, Number 2, Page(s) 060-062    
[ PDF ]
LARİNKSİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUNDA DNA İÇERİĞİ VE C-ERBB-2 PROTEİN İMMÜNOREAKTİVİTESİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ: BİR HÜCRE GÖRÜNTÜ ANALİZİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA
Dilaver DEMİREL, Hakan ÇERMİK, Fulya ÇAKALAGAOĞLU, Atilla GÜNGÖR, Hüseyin BALOĞLU, Cüneyt ÜNERİ, Mehmet Karaman, Nadir ARICAN, Şükrü YILDIRIM, Sevgi KÜLLÜ


[ PDF ]