SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1998, Volume 14, Number 2, Page(s) 051-052    
[ PDF ]
DÜNYA TABİBLER BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRİSİ İNSAN DENEKLER ÜZERİNDE BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMA YAPAN HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Alp USUBÜTÜN


[ PDF ]