SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1999, Volume 15, Number 3-4, Page(s) 055-058    
[ PDF ]
UTERUS DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN AYIRICI TANISINDA TÜMÖR İÇİ MAST HÜCRE SAYISININ SAPTANMASININ DEĞERİ
Ekrem YAVUZ, Sıtkı TUZLALI, Mine GÜNGÖR GÜLLÜOĞLU, Nimet AKBAŞ, Rıdvan İLHAN, Altan İPLİKÇİ


[ PDF ]