SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1999, Volume 15, Number 3-4, Page(s) 070-073    
[ PDF ]
MESANE DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA p53, EPİDERMAL GROWTH FAKTÖR RESEPTÖR (EGFR) VE c-erbB-2 DEĞERLİLİKLERİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Faruk GÜLEÇ, Gülay ÖZBİLİM, Gülten KARPUZOĞLU


[ PDF ]