SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3, Page(s) 059-070    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.01157
Gleason Derecelendirme Sistemi, Modifikasyonlar ve Orijinal Şemaya Katkılar
Dilek ERTOY BAYDAR1, Jonathan I. EPSTEIN2
Department of Pathology, Hacettepe University, School of Medicine, ANKARA, TURKEY
Departments of Pathology, Urology and Oncology, Baltimore, The Johns Hopkins Hospital, MD, USA
KEY WORDS : Prostat kanseri, Gleason derecelendirme, Modifikasyon

Histolojik farklılaşma prostat kanserinde prognozu belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Prostat karsinomu için Dünya Sağlık Teşkilatı'nca önerilen tek derecelendirme metodu Gleason Skorlama Sistemidir. Temel prensipleri ilk kullanımından bu yana genel olarak aynı kalmakla birlikte, tartışmalı konulara çözüm getirmek, patologlar arasındaki uyumu artırmak ve sistemin prognostik değerini yükseltmek maksadıyla Gleason sisteminde son zamanlarda önemli modifikasyonlar ortaya konmuştur. Bu makalede, günlük cerrahi patoloji uygulamasında yenilenmiş Gleason şemasının kullanımına özet yaklaşım sunulmakta, en son önemli makalelere dayanarak güncel değişiklikler vurgulanmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]