SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3, Page(s) 135-137    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.01169
Sol Lateral Ventrikül Yerleşimli Liponörositoma
Berna AYTAÇ1, Şahsine TOLUNAY1, Nesrin UĞRAŞ1, Ahmet BEKAR2
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Patoloji, 2Nöroşirürji Anabilim Dalları, BURSA, TÜRKİYE
Departments of 1Pathology and 2Neurosurgery, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
KEY WORDS : Liponörositoma, Lipomatöz diferansiyasyon, Beyin tümörü

Liponörositoma Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni tanımlanmış farklı bir klinikopatolojik tümör tipidir. Literatürde az sayıda olgu tanımlanmasına rağmen benign olduğu kabul edilmektedir. Bu yazıda 55 yaşında lateral ventrikül yerleşimli supratentoryal intraventriküler liponörositoma olgusu sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]