SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3, Page(s) 132-134    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.01168
Tiroid Papiller Karsinomunun Kribriform-Moruler Varyantı
Bahar AKKAYA1, Caner ÖZBEY1, Sevim ÖZTEKİN2
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 2S.B. Antalya Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, ANTALYA, TÜRKİYE
Department of Pathology, 1Akdeniz University, Faculty of Medicine and 2M.H. Antalya State Hospital, ANTALYA, TURKEY
KEY WORDS : Tiroid neoplazmları, Papiller tiroid karsinomu, Kribriform moruler varyant

Tiroid papiller karsinomunun kribriform-moruler varyantı papiller tiroid karsinomunun oldukça nadir bir alt tipidir. Bu alt tip genellikle familial adenomatöz polipozis'li hastalarda bildirilmiştir. Ancak bu antite ile birlikteliği olmayan olgular da tanımlanmıştır. Papiller karsinomun kribriform-moruler varyantının diğer agresif tiroid neoplazmlarından ayrılması önemlidir. Sol tiroid lobunda nodül saptanan 29 yaşındaki erkek hastaya tiroidektomi yapıldı. Histopatolojik incelemesinde olgu tiroid papiller karsinomu, kribriform-moruler varyant tanısı aldı. Tanı sonrası yapılan kolonoskopide polipozise rastlanılmadı. Bu çalışmada, polipozis ile birlikte olmayan bu olgu sunulmuş ve literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]