SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3, Page(s) 122-125    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.01166
Splenik Hamartom
Olcay Ak NALBANT1, Nalan NEŞE2, Mümtaz KAHYA3, Aydın İŞİSAĞ2
S.B. Manisa Devlet Hastanesi, 1Patoloji Bölümü, 3Genel Cerrahi Bölümü ,2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, MANİSA, TÜRKİYE
Deparments of Pathology, 1M.H. Manisa State Hospital and 2Celal Bayar University, Faculty of Medicine and 3General Surgery, M.H. Manisa State Hospital, MANISA, TURKEY
KEY WORDS : Dalak, Splenik hamartom

Splenik hamartom dalağın nadir görülen ve ayırıcı tanısı yapılması gereken benign bir lezyonudur. Epigastrik ağrı yakınmasıyla kliniğe başvuran 60 yaşında erkek hastada bilgisayarlı tomografide dalakta kitle ve mide arka duvarda lenfadenopatiler saptanması üzerine tanısal amaçla splenektomi uygulanmıştır. Splenektomi materyalinin kesit yüzünde en büyük çapı 4,5 cm olan, iyi sınırlı, pembe-kırmızı renkli, solid lezyon yanı sıra en büyüğü 1 cm, en küçüğü 0,3 cm çapta, koyu kırmızı renkli, solid, sınırları düzensiz 10 lezyon daha gözlenmiş ve tüm lezyonlar splenik hamartom tanısı almıştır. Olgu, nadir görülmesi ve ayırıcı tanısının bazen sorun yaratması nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]