SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 068-070    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.00997
Osteoklast Benzeri Dev Hücreler İçeren Akciğerin Skuamöz Hücreli Karsinomu: Nadir Bir Olgu
Yetkin AĞAÇKIRAN1, Suat GEZER2, Göktürk FINDIK3, İrfan TAŞTEPE3
1Departments of Pathology, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
2Departments of Thoracic Surgery, Düzce University, Medical School, DUZCE, TURKEY
3Departments of Thoracic Surgery, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Akciğer karsinomu, Skuamöz hücreli karsinoma, Dev hücreler, İmmünohistokimya

Osteoklast benzeri multinükleer dev hücreler içeren stromal reaksiyonlar karsinomlarda nadir olarak görülür, akciğer karsinomlarında ise daha da nadirdir.

Radyolojik olarak sağ akciğerinde volüm kaybına sebep olan 61 yaşındaki erkek hasta kliniğe kabul edildi. Hastaya yapılan bronkoskopide sağ üst lob bronşundan kaynaklanan ve sağ ana bronşu tama yakın tıkayan endobronşiyal lezyon tespit edildi. Lezyondan multipl biyopsiler alındı. Biyopsi sonucu osteoklast benzeri multinükleer dev hücreler içeren non-small cell karsinom olarak raporladık. Hastaya sağ torakotomi ile sleeve üst lobektomi yapıldı. Postoperatif tanıyı osteoklast benzeri multinükleer dev hücreler içeren az diferansiye skuamöz hücreli karsinoma olarak raporladık. Hasta 42. ayında ve sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Osteoklast benzeri multinükleer dev hücreler içeren karsinomlar meme, tiroid, karaciğer, safra kesesi, mide, pankreas, prostat ve endometriumda çok sayıda raporlanmıştır, ancak akciğer karsinomlarında oldukça az sayıdadır. Osteoklast benzeri multinükleer dev hücreler içeren akciğer karsinomlarının ayırıcı tanısı önemlidir çünkü bu karsinomlar yabancı cisim tipi stromal reaksiyonlar ve dev hücreli karsinomlarla karışabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]